Kiedy wystąpić z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela?

Problemy z ubezpieczycielami

Na pewno podstawą wypłaty odszkodowania najbardziej pożądaną, z uwagi na samą szybkość spełnienia jest uznanie jego przez zakład ubezpieczeń. Następuje to właśnie w wyniku ustaleń samodzielnie poczynionych, na których podstawie zakład ubezpieczeń swą odpowiedzialność przyjmuje. Odwołanie od decyzji może jak najbardziej zostać złożone, jeśli wysokość odszkodowania ustalonego nie będzie satysfakcjonować nas, ponieważ na przykład ubezpieczeniowe towarzystwo znacznie zaniżyło rynkową wartość samochodu czy też w przypadku braku wypłaty w ogóle odszkodowania. Zamiast się od razu kierować na drogę sądowego procesu, to warto zakwestionować w pierwszej kolejności decyzję ubezpieczyciela właśnie poprzez odwołanie pisemne oraz wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie ponowne naszej sprawy. Jeśli dany ubezpieczyciel się przychyli do wniosku, to na pewno unikniemy kosztownego oraz długotrwałego procesu sądowego. Sama wysokość odszkodowania przez ubezpieczyciela określona jest najczęściej zaniżona. Zakład ubezpieczeń w zasadzie jak każdy z przedsiębiorców prowadzi zarobkową działalność i na to liczy, że większość klientów od decyzji o przyznaniu bądź też odmowie przyznania danego odszkodowania się nie odwoła.

Czego nie może zabraknąć w odwołaniu?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jak najbardziej powinno zostać złożone jeszcze przed terminem przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, a zatem z reguły jest to okres trzech lat. Co zawierać powinno odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Na pewno wszelkie dane ubezpieczonego, oznaczenia towarzystwa ubezpieczeń, miejsce oraz datę sporządzenia odwołania, numer szkody, numery polisy, określenie żądanej kwoty, numer konta bankowego jak i także uzasadnienie. W uzasadnieniu musi się znaleźć opis dokładny decyzji, od jakiej się odwołujemy. Nie zapominajmy także o podpisie osoby składającej odwołanie. Ze sporządzeniem takiego pisma nie powinniśmy mieć najmniejszego problemu.

 

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Usługi

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wycieczka do sklepu odzieżowego – kupuj z głową cz.3

Kupuj jako pierwsza (ale naprawdę pierwsza) Gdy twoje koleżanki gorączkowo szukają kostium…